Testa tågresan

  • Område

  • Inledande frågor
  • Ja/Nej frågor
  • Uppgifter om dig
  • Resultat

Går det bra att komma på och av tåget för alla personer?
Är det enkelt att förflytta sig inne på tåget för alla personer?
Går det bra att förflytta sig på järnvägsstationen för alla personer?
Finns det en handikappanpassad toalett på tåget?
Finns det en särskild lukt- och doftfri avdelning på tåget?
Finns det en avdelning där djur inte är tillåtna?
Finns det en tyst avdelning på tåget?
Finns det teleslinga på tåget?
Finns det taktila skyltar med information i punktskrift på tåget och järnvägsstationen?
Finns det ledstråk på järnvägsstationen? (ledstråk kan till exempel vara markeringar, ränder eller andra skillnader i marken som personer med en synskada kan följa med hjälp av den vita käppen eller fötterna).
Fungerar det bra att boka ledsagning om så behövs?
Ger personalen ombord en god ledsagning om så behövs?
Tror du att det är enkelt för alla att hitta betydelsefull information om tågresan på järnvägsstationen?
Tror du att det är enkelt för alla att köpa biljett?
Tror du att det är enkelt för alla att ta del av och/eller förstå tidtabellen?
Tror du att det är enkelt för alla att uppfatta den skriftliga informationen?
Tror du att det är enkelt för alla att uppfatta den muntliga informationen?
Tror du att det är enkelt för alla att uppfatta utropen på perrongen och tåget (det som sägs i högtalarna)?
Tror du att det är enkelt för alla att hitta information om resan på trafikbolagets hemsida?
Blir alla resenärer bemötta på lika villkor av tågpersonalen?
Finns det möjlighet till hjälp om man skulle behöva detta?