Ett demonstrationståg som går genom en stad.

Skriv på!

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lovat följa den, men den är ännu inte svensk lag. Skriv på för att göra konventionen till svensk lag och därmed stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning! Namnunderskrifterna kommer att överlämnas till ansvarig minister.

Skriv på!