Tecknad bild av ett torg där många olika människor rör sig.

Om Konventionskollen

 Här kan du testa nio olika situationer i vardagen och se om de lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ratificerade FN-konventionen 2009 och har lovat att uppfylla kraven som ställs där.

Genom att göra ett eller flera test kan du testa i vilken grad olika miljöer och situationer lever upp till konventionen och de mänskliga rättigheterna. Varje test ger ett resultat som visar om situationen verkar leva upp till FN-konventionen eller inte. Därefter får du förslag på åtgärder – vad du själv kan göra åt situationen och vart du kan vända dig.

I testet har vi valt att använda begreppet ”funktionsnedsättning” eftersom det är den term FN använder.

Arvsfondens logotypKonventionskollen är ett test framtaget av HSO Skåne med finansiering av Arvsfonden.