Testa friskvårdsutbudet i din kommun

  • Område

  • Inledande frågor
  • Ja/Nej frågor
  • Uppgifter om dig
  • Resultat

Upplever du att alla kan delta i den organiserade idrotten och i föreningslivet i kommunen?
Finns det motionsgrupper/ motionsaktiviteter särskilt för personer med funktionsnedsättning?
Finns det lekplatser i din kommun som är tillgängliga för alla?
Finns det badhus i kommunen som är tillgängliga för alla?
Finns det grönområden som är tillgängliga för alla?
Finns det gång- och cykelstigar som är tillgängliga för alla?
Finns det ett gym eller en friskvårdsanläggning som är tillgänglig för alla?
Finns det en samlad, tydlig och lättläst information om friskvårdsutbudet i kommunen?
Är de idrottsanläggningar som finns tillgängliga?
Finns det stigar eller fritidsområden nära naturen som är tillgängliga för alla?