Testa ett restaurang-/krogbesök

  • Område

  • Inledande frågor
  • Ja/Nej frågor
  • Uppgifter om dig
  • Resultat

Går det bra att ta sig in i och ut ur restaurangen för alla personer?
Går det bra att förflytta sig inne i restaurangen för alla personer?
Finns det en handikappanpassad toalett?
Upplever du ljudnivån som lämplig?
Upplever du att luften i lokalen är fri från cigarettrök och/eller andra starka dofter?
Upplever du att kunderna på restaurangen bemöts på lika villkor?
Upplever du att personalen är serviceinriktad och hjälpsam gentemot den som behöver extra hjälp eller service?
Tror du att det är enkelt för alla att uppfatta vad restaurangpersonalen säger/kommunicerar?
Tror du att det är enkelt för alla att uppfatta eller ta del av menyn?
Tror du att det är enkelt för alla att göra en beställning?
Tror du att det är enkelt för alla att få reda på vad maten innehåller?