Testa biobesöket

  • Område

  • Inledande frågor
  • Ja/Nej frågor
  • Uppgifter om dig
  • Resultat

Går det bra att ta sig in i och ut ur bion för alla personer?
Går det bra att förflytta sig inne i biosalongen för alla personer?
Finns det en handikappanpassad toalett?
Upplever du ljudnivån som lämplig?
Upplever du att luften i lokalen är fri från cigarettrök och andra starka dofter?
Finns det taktila skyltar med punktskrift?
Blir alla biobesökare bemötta på lika villkor av biopersonalen?
Upplever du att personalen är serviceinriktad och hjälpsam gentemot den som behöver extra hjälp eller service.
Finns det möjlighet att gå på syntolkade föreställningar?
Finns det möjlighet att få föreställningen textad?
Finns det hörhjälpmedel att använda eller låna?
Finns det publikvärdar/personal på plats som kan hjälpa till om så behövs?
Tror du att det är enkelt för alla att uppfatta vad biopersonalen säger/kommunicerar?
Tror du att det är enkelt för alla att uppfatta den skriftliga information som ges?
Tror du att det är enkelt för alla att köpa dryck, godis och snacks?
Tror du att det är enkelt för alla att hitta information om tillgängligheten på bion på biografens hemsida?
Tror du att det är enkelt för alla att uppfatta vad teaterpersonalen säger eller kommunicerar på annat sätt?
Tror du att det är enkelt för alla att hitta information om tillgängligheten på teatern på teaterns hemsida?